Spørsmål og svar

Hva er fordelene ved å rekruttere gjennom Unikum?+

 • Vi kjenner våre kandidater gjennom en grundig kartlegging
 • Du sparer tid på en ofte tidkrevende prosess
 • Du gir folk en ny sjanse og bidrar til arbeidsinkludering
 • Omdømmebygging

Hvordan kan jeg som arbeidsgiver samarbeide med Unikum?+

 • Vi tilbyr bistand til rekruttering. Det foregår ved at en av våre jobbspesialister kartlegger din bedrift, behov og ønsker. 
 • For å oppnå en best mulig «match», har våre arbeidssøkere gjennomgått en grundig kartlegging av sine ressurser, kompetanse og preferanser. Slik sikrere vi at arbeidssøker ønsker å jobbe i din bedrift.
 • Vi har også andre samarbeidsformer, gjennom å samarbeide om kandidater som trenger en kortere eller lengre periode med opplæring og trening, på veien mot ordinær jobb.
 • Vi tar gjerne en prat om hvordan din bedrift kan benytte seg av våre øvrige tjenester. Visste du at Unikum tilbyr lagerhotell, fruktlevering eller gaveartikler til dine ansatte? 

Hvordan kan dere hjelpe meg med yrkesvalg?+

 • Alle Unikums veiledere er trent til å hjelpe deg med å finne et yrke eller en bransje du kan tenke deg å jobbe med/i.
 • Det er ikke alltid lett å vite hva man kan eller vil trives med.  Da kan du prøve deg ut i en kortere periode hos arbeidsgivere med ulike arbeidsoppgave og i ulike arbedismiljøer. 

Hvordan kan jeg få plass hos dere?+

 • Alle søknader om plass hos oss går gjennom NAV. Hvis du ønsker bistand fra Unikum, kan du snakke med din veileder i NAV. Dersom NAV synes Unikum er en god løsning for deg, vil de søke deg inn til oss.

Hvor lenge kan jeg være i Unikum?+

 • Dersom du har arbeidsavklaringspenger, får du tilbud om tiltak i Unikum i ett år, med mulighet for forlengelse ett år til. Derosm du skal forberede deg mot et lærlingeløp, kan du få tilbud hos oss i tre år totalt. 
 • Dersom du har uføretrygd, tilbyr Unikum arbeid på en av våre interne arenaer. Dette tilbudet kan vare til du når pensjonsalder. 

Jeg tror ikke det er mulig for meg å komme ut i jobb eller ta utdanning. Hvorfor skal jeg starte i Unikum da?+

 • Det er NAV som søker deg inn til oss, for å finne ut av dine muligheter for å få en jobb eller starte med/fullføre en utdanning. 
 • Selv om du ikke er særlig motivert, har våre ansatte lang erfaring med å hjelpe mennesker til å se at det kan finnens muligheter, der de selv bare ser utfordringer. 
 • Vår erfaring er at motivasjon ofte henger sammen med hva du selv tror er mulig og hva du selv tror at du kan få til. I Unikum hjelper vi deg med å vise fram mulighetene. Vi kjenner arbeidsmarkedet og samarbeider med mange arbeidsgivere som ønsker å gi folk en sjanse.  

Kan jeg jobbe i Unikum når jeg har uføretrygd?+

 • Dersom du har fått innvilget uføretrygd fra NAV, kan du i samråd med NAV søker en VTA-plass i Unikum hvor du kan jobbe på en av våre interne arenaer. 
 • VTA står for varig tilrettelagt arbeid. Det betyr at du får arbeidsoppgaver og oppfølging i Unikum som er tilpasset deg. 
 • I VTA er det også mulig å ha arbeidspraksis i opptil 6 måneder hos en vanlig arbeidsgiver. 
 • Selv om det heter varig tilrettelagt arbeid, har du også mulighet til å prøve deg i en vanlig jobb eller ta utdanning, dersom du blir enig med NAV om det. 

Jeg er ikke klar for jobb nå, hvordan kan dere hjelpe meg?+

 • Alle arbeidssøkere får hjelp til å kartlegge sine ressurser og utfordringer. I veiledningssamtaler med din jobbkonsulent får du hjelp til å finne ut av hva du kan tenke deg å jobbe med. 
 • Etter kartleggingsperioden, starter du opp i arbeidspraksis. Praksis er en ordning hvor du fremdeles mottar AAP eller annen ytelse fra nav, og hvor du i en avgrenset periode får prøve deg ut hos en arbeidsgiver. Det er som regel en som skaffer deg en praksisplass og følger opp deg og arbeidsgiver underveis. 
 • Arbeidspraksis passer godt hvis du vil prøve deg ut i en ny bransje, er usikker på egen arbeidskapasitet eller trenger å trene på å være ute i arbeidslivet.
 • Er du veldig usikker på hva du kan klare, er det også mulig med arbeidspraksis på en av Unikums interne arenaer.

Hvordan kan dere finne jobb til meg?+

 • Dersom du er motivert for jobb, vil en jobbspesialist bidra til å kartlegge dine muligheter for jobb, heltid eller deltid. Den vanligste måten er at jobbspesialisten oppsøker arbeidsgivere innenfor den bransjen du ønsker å jobbe og som du er kvalifisert for. 
 • Andre måter er for eksempel å gi deg bistand til å skrive CV og søknad, hjelpe deg med å øve på intervju og å bli med deg ut til arbeidsgivere for å levere åpne søknader eller få nyttig informasjon.

Hvordan finner jeg frem til dere?+

 • Vi holder til sentralt på Grünerløkka, lett tilgjengelig med kollektivtransport.  Fra Jernbanetorget går det både buss og trikk som stopper i nærheten av våre lokaler. Holdeplasser i nærheten av oss: Birkelunden og Sannergata