Om oss

Vi hjelper deg inn i arbeidslivet.

Hva er Unikum?

Unikum jobber for å inkludere folk i arbeid. Vi tror at alle mennesker er avhengige av hverandre, og at det er i møte med hverandre at vi forstår oss selv og finner vår egen identitet. Nettopp derfor er det ekstra viktig at de som ellers står i fare for å falle utenfor får muligheten til å bli en del av et fellesskap og delta i arbeidslivet. Vi finner og tilbyr nye muligheter til mennesker uten jobb gjennom kartlegging, opplæring og kvalifisering.

Vi vil gi hjelp og støtte til mennesker uansett livssituasjon, og vil bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne utvikler seg og får bruke sine ressurser på en meningsfull måte. For oss i Unikum handler jobb om så mye mer enn lønningsposen - en jobb er en sosial arena som øker selvfølelsen og gjør at vi føler oss nyttige. Jobb handler om menneskeverd!

Visjon og verdier

"Vi virkeliggjør muligheter sammen".

Vårt verdigrunnlag

Gjennom troren på menneskenes iboende evner, uavhengig av bakgrunn og ståsted, skal vi bidra til å vikreliggjøre muiligheter for den enkelte - og sammen skape et bedre samfunn.

Vi skal bidra til at mennesker blir inkludert i arbeidslivet, i utdanning og i samfunnet - tilpasset individuelle kvalifikasjoner og våre samarbeidspartneres krav.

Verdighet

Uansett bakgrunn og erfaringer skal vi i Unikum skape en trygg ramme for vekst og utvikling hos menneskene både i og utenfor organisasjonen. Vi skal møte hver og en med respekt og ha troen på at alle har et mulighetsrom og at vi alle har styrker og evner til mestring.

Inkludering

Vi skal jobbe for et inkluderende samfunn og skape forståelse for vårt arbeid gjennom kommunikasjon og tilstedeværelse - og inkludere gjennom ord og handling. Vi mener at alle mennesker er avhengige av hverandre, og at det er i møte med hverandre at vi forstår, finner identitet og utvikler oss. Vi skaper derfor møterom mellom mennesker, og bygger bro mellom arbeidssøker og arbeidsgiver.

Nyskaping

Vi bruker kvalitative metoder og prosesser for å realisere tjenester og konsepter innenfor arbeidsinkludering som kommer eksisterende og fremtidige deltakere, kunder og samarbeidspartnere til gode.

Kvalitet

Vi skal gjøre en forskjell med vårt arbeid. Vi jobber helhetlig, utvikler gode arbeidsprosesser, vi bygger kompetanse og systemer - og skal med det tilfredsstille og imøtekomme samfunnets behov.