Om oss

Vi bistår deg ut i arbeidslivet!

I Unikum jobber vi for et inkluderende arbeidsliv. Gjennom individuell oppfølging, kartlegging av ønsker og interesser, karriere- og studieveiledning, opplæring og kvalifisering, avklaring av arbeidsevne og tilrettelagt arbeid finner og skaper vi muligheter for våre arbeidssøkere og tiltaksansatte - enten i samarbeid med Oslos mange arbeidsgivere eller ved å tilby arbeid i Unikum.

Våre jobbkonsulenter jobber målrettet og metodisk for å skape muligheter innen et bredt spekter av bransjer. Vi har et tett samarbeid med næringslivet, og bistår våre samarbeidspartnere med både bemanning og veiledning på områder som tilrettelegging på arbeidsplassen.

Unikum er EQUASS-sertifiserte, noe som betyr at vi er godkjent i henhold til gjeldende kvalitetskrav når det kommer til å sikre tjenestebrukernes behov og erfaringer. Sertifiseringen sier mye om hvilke krav som må opprettholdes for å ha status som godkjent tiltaksarrangør. Vi er stolte av at en av våre ansatte er tilknyttet EQUASS sitt konsulentkorps, som på oppdrag fra EQUASS Norge kan bistå andre bedrifter i prosessen med å søke godkjenning/sertifisering. Unikum er også Miljøfyrtårnbedrift.

VINK

Vi bistår arbeidssøkere med uavklart og/eller nedsatt arbeidsevne slik at de både kan finne frem til, og bruke sine ressurser på en meningsfull måte. For oss i Unikum handler jobb om mye mer enn lønn. For oss er jobb en sosial arena for mestring, økt selvfølelse og samfunnsdeltakelse.

Vår visjon er at "Vi virkeliggjør muligheter sammen". Vårt verdigrunnlag er verdighet, inkludering, nyskaping og kvalitet.

Uansett bakgrunn og erfaringer skal vi i Unikum skape trygge rammer for vekst og utvikling hos menneskene både i og utenfor organisasjonen. Vi skal møte hver og en med respekt og verdighet. Vi har troen på at alle har sitt mulighetsrom, og at vi alle har styrker og evner som kan komme en arbeidsgiver til gode.

Vi skal jobbe for et inkluderende samfunn og skape forståelse for vårt arbeid gjennom kommunikasjon og tilstedeværelse. Vi skal inkludere gjennom ord og handling. Vi mener at alle mennesker er avhengige av hverandre, og at det er i møte med hverandre at vi forstår, finner identitet og utvikler oss. Vi skaper derfor møterom mellom mennesker, og bygger bro mellom arbeidssøker og arbeidsgiver.

Vi bruker kvalitets-metoder og -prosesser for å realisere tjenester og konsepter innenfor arbeidsinkludering. Vi jobber tverrfaglig og helhetlig, utvikler gode arbeidsprosesser, vi bygger kompetanse og systemer - og skal med det tilfredsstille og imøtekomme samfunnets behov. Alle våre jobbkonsulenter er lisensierte inne de metodene vi benytter. Dette kommer eksisterende og fremtidige deltakere, kunder og samarbeidspartnere til gode.

Dersom du ønsker å delta i arbeidsrettet aktivitet hos oss kan du snakke med din veileder i NAV, som deretter vil vurdere om det skal søkes om tiltaksplass.